Publikacijos

MONOGRAFIJOS:

Vygandas Paulikas. Eurointegracijos ir globalizacijos įtaka Lietuvos viešajam administravimui // Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis. Kolektyvinė monografija. ISBN 978-9955-9981-0-5. V.: Akritas, 2007, p. 381-405, Lituanistikos duomenų bazėje.

Vygandas Paulikas, Imantas Lazdinis. Vietos savivaldos raidos problemos // Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas. Kolektyvinė monografija. ISBN 9955-19-022-1, V.: MRU leidykla, 2006, p. 313-339.

Genovaitė Babachinaitė, Vygandas Paulikas. Šiuolaikinio Lietuvos kaimo socialiniai bruožai // Kolektyvinė monografija „Tautinės tapatybės dramaturgija“. V.: VPU leidykla, 2006, p. 267- 279, Lituanistikos duomenų bazėje.

Vygandas Paulikas. Globalinė tausojančios visuomenės aplinkosauga // Kolektyvinė monografija “Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija”. V.: LTU leidybos centras, 2003, p. 234–248.

Vygandas Paulikas. Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika ir administravimas // Monografija. V.: LTU leidybos centras, 2002 m. – 112 p.

VADOVĖLIAI:

Vygandas Paulikas. Europos Sąjungos institucijos ir valdymas. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. V.: LTU leidybos centras, 2004, leidyb.apsk.l. 13,5.

STRAIPSNIAI ISI LEIDINIUOSE:

Marius Lazdinis, Andrew D. Carver, Imantas Lazdinis, Vygandas K. Paulikas. From union to union: forestgovernance in a post-sovietic political system // Environmental Science&Policy, ISSN 1462-9011, Volume 12, Issue 3, 2009, p. 309-320, www.elsevier.com/copyright ;

Vygandas Paulikas, Imantas Lazdinis. Sustainable Development of Society in Lithuania // Citizens and Governance for Sustainable Development. The 4th International Conference, CIGSUD‘2006, ISBN 9955-28-041-7, V.:Technika, 2006. ISBN 9955-28-041-7. p. 107-112 [ISI Proceedings] http://www.mii.lt?CIGSUD/

PUBLIKACIJOS TARPTAUTINIUOSE LEIDINIUOSE IR DUOMENŲ BAZĖSE REFERUOJAMUOSE LEIDINIUOSE, KURIŲ SĄRAŠĄ SKELBIA LIETUVOS MOKSLO TARYBA:

Vygandas Paulikas, Imantas Lazdinis. Some Aspects of Sustainable Development in Rural Lithuania// Journal of Comparative politics, 2008, ISSN 1337-7477, Vol. 1, N. 1, p. 70 – 82, printed in Trenčin, Slovakia;

Juska, Arunas, and Vygandas Paulikas. 2006. \”Rural Marginalization, Policing and Crime in Lithuania,\” Police Practice and Research. ISSN 1561-4263 print/ISSN 1477-271X onlineTaylor&Francis. Vol. 7, No 5, December 2006, pp. 431-447. Lituanistikos duomenų bazėje;

Genovaite Babachinaite, Vygandas Paulikas. Unemployment and Crime rate in Rural Lithuania after 1990 // Maks Plank institute (CEPOL Research and Science Database), 2005, p. 66-74, – http://edoc2.iuscrim.mpg.de;

Genovaitė Babachinaitė, Vygandas Paulikas. Nedarbas ir nusikalstamumas Lietuvos kaime po 1990 m. // Jurisprudencija, ISSN 1392-6195, MRU mokslo darbai 2005, 74(66), p. 66-74. . Europos teisėsaugos akademijos mokslo ir tyrimo duomenų bazė EBSCO (SocINDEX with Full Text) nuo 2006 birželio mėn.;

Genovaite Babachinaite, Vygandas Paulikas. Unemployment and Crime Rate in Lithuania 1918-1990 // Maks Plank institute (CEPOL Research and Science Database) 2003, p. 18-36, – http://edoc2.iuscrim.mpg.de ;

Vygandas Paulikas. Apie gyventojų skaičiaus didėjimą ir gyvybės rūšių nykimo proceso spartėjimą // Filosofija-Sociologija. ISSN 0235-7186/ Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. 2004, Nr.2, p. 39-46. Duomenų bazėse: Sociological abstracts (CSA) nuo 2005; CEEOL nuo 2005; EBSCO (SociINDEX with Full Text) nuo 2006, IPSA International Political Science Abstracts (nuo 2005).;

Vygandas Paulikas. Kaimo gyventojų atstovavimas savivaldybių tarybose // Viešoji politika ir administravimas / ISSN 1648-2603. 2004, Nr. 9, p. 32-39. Duomenų bazėse: EBSCO (SocialINDEX with Full Text) nuo 2006 m birželio mėn.;

Vygandas Paulikas, Vidmantas Adomonis. Vietos savivalda ir sprendimų priėmimas. Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2003, Nr. 4, p. 66–73. Duomenų bazėse: EBSCO (SocialINDEX with Full Text) nuo 2006 m birželio mėn.;

Genovaitė Babachinaitė, Vygandas Paulikas. Bedarbystė ir nusikalstamumas Lietuvos kaime 1918-1990.// Jurisprudencija. V., 2002, LTU mokslo darbai 26 (18) tomas p. 18–36. Europos teisėsaugos akademijos mokslo ir tyrimo duomenų bazė EBSCO (SocINDEX with Full Text) nuo 2006 birželio mėn.;

Vygandas Paulikas. Socialinė aplinka kaime ir nusikalstamumas. LTU mokslo darbai 20 (12) tomas. Jurisprudencija. V., 2001, p. 40–45. Duomenų bazėse: EBSCO(SocialINDEX with Full Text) nuo 2006 m. birželio mėn.

PUBLIKACIJOS POPULIARIOJE ŽINIASKLAIDOJE:

Apie investicijas į mokslą – http://www.bernardinai.lt – 2009-06-23;

Apie švietimo ir mokslo politiką, nevykėlius universitetus ir juose studijuojantį jaunimą – http://www.bernardinai.lt – 2009-06-14;

Saulėlydžio komisijos ir valdymo reformos – http://www.bernardinai.lt – 2009-06-08;

Valstybės valdymo reforma partijų programose – žurnalas “Veidas” – 2008-09-22;

Ar vien tradicinės partijos kaltos dėl prastos demokratijos kokybės? – http://www.balsas.lt – 2008-06-09;

“Mažeikių nafta”ir politika – http://www.balsas.lt – 2008-05-20;

Rusija, NATO ir “Atsarginė Lietuva” – http://www.balsas.lt – 2008-05-09;

Mokslas, mokymas ir inovacijos – Žurnalas “Mokslas ir technika” 2006, Nr. 2, p. 26-28;

Socialinio kapitalo deficitas Lietuvoje – Laikraštis “Mokslo Lietuva” 2004, Nr. 13(303);