Metodinė medžiaga

1. ES administravimas (valdymas) – Paskaitų konspektas Power Point formate ES politikos ir administravimo antros pakopos (magistro) studijų studentams.

1.1. ES administravimas, plėtra ir politikos formavimas – ES administravimo (valdymo) 2 kreditų modulio studijų programa

2. Politikos formavimas ES ir Lietuvos institucijose – Paskaitų konspektas Power Point formate Viešosios politikos antros pakopos (magistro) studijų studentams.

2.2. Politikos formavimas ES ir Lietuvos institucijose – Politikos formavimo ES ir Lietuvos institucijose 2 kreditų modulio programa.

3. ES institucijos ir bendrosios politikos – trečiosios pakopos (doktorantūros) stojamųjų egzaminų programa.