CV

Pavardė, vardas

PAULIKAS, VYGANDAS

Gimimo data

1940-04-03

Adresas

Verkių 25 B-61, Vilnius

Telefonas

n. (+370 5) 2768906, d. (+370 5) 2714588

El. paštas

vpaul@mruni.eu

Išsilavinimas

1965  m.  LVA, veterinarijos gydytojas

1972 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas, mokslų kandidatas

1990 m. Visasąjunginis K. I. Skriabino institutas (rus. BИГИС),   m. daktaras.

1993 m. Nostrifikuotas habilituotas biomedicinos mokslų daktaras

1990 m. LVA profesorius, nostrifikuotas 1993 m. profesorius

1998 m. Readingo universitetas (D.Britanija) – stažuotė

1997 m. Ajovos universitetas (JAV) – stažuotė

1994 m. Danijos Karališkas universitetas – bendras mokslo ir studijų projektas

 

Kalbų mokėjimas 

Lietuvių k. (gimtoji)

Anglų k. (gerai)

Rusų k. (gerai)

Lenkų   (pagrindai)

Darbo patirtis 

1965-1972        Šiaulių raj. technikumo dėstytojas

1972-1977        Kauno raj. vyr. specialistas

1977-1996  LVA asistentas, docentas, profesorius

1996-2000    Lietuvos Respublikos Vyriausybė, konsultantas

Nuo 2000   Mykolo Romerio universitetas, profesorius

2005-2008   Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanas

Nuo 2005 Europos Mokslo Fondo Socialinių mokslų nuolatinio komiteto narys (angl. European Science Foundation)

2006-2008 Valstybės valdymo tobulinimo komisijos (Saulėlydžio) prie LR Vyriausybės narys

  Monografijos 

Spausdinti darbai (per 5 paskutinius metus).

 1.Vygandas Paulikas. Eurointegracijos ir globalizacijos įtaka Lietuvos viešajam administravimui // Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis. Kolektyvinė monografija. ISBN 978-9955-9981-0-5. V.: Akritas, 2007, p. 381-405.

 2.Vygandas Paulikas, Imantas Lazdinis. Vietos savivaldos raidos problemos // Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas. Kolektyvinė monografija. ISBN 9955-19-022-1, V.: MRU leidykla, 2006, p. 313-339. 

3. Genovaitė Babachinaitė, Vygandas Paulikas. Šiuolaikinio Lietuvos kaimo socialiniai bruožai // Kolektyvinė monografija „Tautinės tapatybės dramaturgija“. V.: VPU leidykla, 2005, p. 267- 279.

 4. Vygandas Paulikas. Globalinė tausojančios visuomenės aplinkosauga // Kolektyvinė monografija “Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija”. V.: LTU leidybos centras, 2003, p. 234–248. 

5. Vygandas Paulikas. Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika ir administravimas //  Monografija. V.: LTU leidybos centras, 2002 m. – 112 p.

 

Vadovėliai 

Vygandas Paulikas. Europos Sąjungos institucijos ir valdymas. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. V.: LTU leidybos centras, 2004, leidyb.apsk.l. 13,5.

 

Straipsniai ISI leidiniuose    1. Vygandas Paulikas, Imantas Lazdinis. Sustainable Development of Society in Lithuania // Citizens and Governance for Sustainable Development. The 4th International Conference, CIGSUD‘2006, ISBN 9955-28-041-7, V.:Technika, 2006. ISBN 9955-28-041-7. p. 107-112 [ISI Proceedings] http://www.mii.lt?CIGSUD/ 
Publikacijos tarptautiniuose leidiniuose ir duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, kurių sąrašą skelbia Lietuvos Mokslo Taryba 

1. Juska, Arunas, and Vygandas Paulikas. 2006. “Rural Marginalization, Policing and Crime in Lithuania,” Police Practice and Research. ISSN 1561-4263 print/ISSN 1477-271X online€Taylor&Francis. Vol. 7, No 5, December 2006, pp. 431-447. http://journalsonline.tandf.co.uk/(2zpddz155j1hddb1r1wxmgzg)/app/home/issue.asp?re

 2. Genovaite Babachinaite, Vygandas Paulikas. Unemployment and Crime rate in Rural Lithuania after 1990 // Maks Plank institute (CEPOL Research and Science Database), 2005, p. 66-74, – http://edoc2.iuscrim.mpg.de .  

3. Genovaitė Babachinaitė, Vygandas Paulikas. Nedarbas ir nusikalstamumas Lietuvos kaime po 1990 m. // Jurisprudencija, ISSN 1392-6195, MRU mokslo darbai 2005, 74(66), p. 66-74. . Europos teisėsaugos akademijos mokslo ir tyrimo duomenų bazė EBSCO (SocINDEX with Full Text) nuo 2006 birželio mėn.

 4. Genovaite Babachinaite, Vygandas Paulikas. Unemployment and Crime Rate in Lithuania 1918-1990 // Maks Plank institute (CEPOL Research and Science Database) 2003, p. 18-36, – http://edoc2.iuscrim.mpg.de .  

5. Vygandas Paulikas. Apie gyventojų skaičiaus didėjimą ir gyvybės rūšių nykimo proceso spartėjimą // Filosofija-Sociologija. ISSN 0235-7186/ Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. 2004, Nr.2, p. 39-46. Duomenų bazėse: Sociological abstracts (CSA) nuo 2005; CEEOL nuo 2005; EBSCO (SociINDEX with Full Text) nuo 2006, IPSA International Political Science Abstracts (nuo 2005). 

6. Vygandas Paulikas. Kaimo gyventojų atstovavimas savivaldybių tarybose // Viešoji politika ir administravimas / ISSN 1648-2603. 2004, Nr. 9, p. 32-39. Duomenų bazėse: EBSCO (SocialINDEX with Full Text) nuo 2006 m birželio mėn. 

7. Vygandas Paulikas, Vidmantas Adomonis. Vietos savivalda ir sprendimų priėmimas. Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2003, Nr. 4, p. 66–73. Duomenų bazėse: EBSCO (SocialINDEX with Full Text) nuo 2006 m birželio mėn. 

8. Genovaitė Babachinaitė, Vygandas Paulikas. Bedarbystė ir nusikalstamumas Lietuvos kaime 1918-1990.// Jurisprudencija. V., 2002, LTU mokslo darbai 26 (18) tomas p. 18–36. Europos teisėsaugos akademijos mokslo ir tyrimo duomenų bazė EBSCO (SocINDEX with Full Text) nuo 2006 birželio mėn.

 9. Vygandas Paulikas. Socialinė aplinka kaime ir nusikalstamumas. LTU mokslo darbai 20 (12) tomas. Jurisprudencija. V., 2001, p. 40–45. Duomenų bazėse: EBSCO(SocialINDEX with Full Text) nuo 2006 m. birželio mėn.

 

Kitos publikacijos,  strategijos  1. Imantas, Lazdinis and Vygandas, Paulikas. Some Aspects of Sustainable Development Policy in Rural Lithuania// Journal of Comparative Politics, 2008, V.1, N.1, p. 70-80 2. Imantas Lazdinis, Andrew D. Carver, Marius Lazdinis, Vygandas Paulikas. From Unijon to Unijon: Evolutionary path of the Lithuanian forest sector // Legal Aspects of European Forest Sustainable Development. Proceedings of the 7th International Symposium. ISSN 1420-1143, Zurich, 2006, p. 206-217. 

3.Vygandas K. Paulikas and Imantas Lazdinis. Sustainable Agriculture and Forestry in Lithuania: Constraints and Opportunities // Small-scale forestry and rural development – The intersection of ecosystems, economics and society. Proceedings of IUFRO Conference hosted by Galway-Mayo Institute of Technology, Galway, Ireland, 18-23 June 2006, p.376-386. – http:www.coford.ie/iopen24/pub/defaultarticle.php?cArticlePath=127_331-55k .

4.Vygandas Paulikas. Mokslas, mokymas ir inovacijos šiuolaikinėje visuomenėje.// Mokslas ir technika, 2006, Nr.2 , p.26-28, http://neris.mii.lt/mt/archyvas.htm  

5.Vygandas Paulikas. Rozkazy urzednikow nie utworza wspolnot // Nasz Czas, 18, 2006 (692), http://www.nasz-czas.lt/618/z_prasy2.html   

6. Lazdinis, M., Carver, A.D., Lazdinis, I., Paulikas, V.K. 2005 From Union to Union: Evoliutionary path of Lithuanian Forestry Sector. Proceedings of the 7th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, Serbia 11-15 May, 2005 . 

7. LR Prezidento inicijuotame Lietuvos ateities scenarijų konkurse kartu su A. Kubiliumi, K. Masiuliu, A. Sekmoku ir kt. pateiktam “Lietuvos ateities scenarijui 2010-2020” pripažinta antroji vieta (I vieta neskirta), 2002.

 

Dalyvavimas doktorantūros komitetuose, magistro studijose 

Apgintų 15 mokslo daktaro disertacijų (1993-1998) vadovas ir komitetų narys.

 Šiuo metu vadovauja: 5 doktorantams ir 19 magistrantų.